QUESECAM. Gestió Integral de Formatgeries Artesanes.

La gestió de la petita formatgeria artesana cada vegada més requereix d'eines que permetin el treball diari de manera eficaç i organitzada. Referent a això es fa imprescindible la gestió de traçabilitat dels productes que fem servir a les elaboracions, així com la traça dels productes elaborats i distribuïts resultats de la nostra activitat.

Quesecam, programari per a la gestió integral de la formatgeria Artesana, neix com a eina bàsica d'operació en les formatgeries, permetent sota una mateixa eina controlar els processos fisicoquímics que tenen lloc a la formatgeria.


DOCUMENTS
QUESECAM. GESTIó INTEGRAL DE FORMATGERIES ARTESANES.