Artesania alimentària

Des de l'associació ACREFA assessorem tècnica i legalment, publiquem i informem sobre artesania alimentària en general i sobre l'artesania del formatge en particular, tramitem iniciatives pel col·lectiu de ramaders i elaboradors de formatge artesà, i defensem i promocionem els nostres socis.

formatge artesà

Treballem pels socis

Assessorem tècnica i legalment, via telefònica i per mail, o presencialment si és necessari, per resoldre els problemes eventuals que el formatger pugui tenir.

Informem de les novetats legislatives que afecten al sector, de subvencions que poden ser d'interès i útils pel soci, de fires i concursos, o d'actes que poden beneficiar a l'associat.

Tramitem i tirem endavant iniciatives que l'associat ens demana expressament, i que poden beneficiar el col·lectiu o un petit grup. Per exemple, reglaments per regular el formatge de pastor, per sol·licitar la marca Q per al iogurt artesà, excepcions sanitàries a la llei vigent, modificació de Decrets...

Publiquem un butlletí on hi posem tota la informació anterior més articles tècnics sobre temes molt concrets que siguin pràctics per obtenir-ne informació, de cara al treball del dia a dia del soci, on hi publiquem referències de llibres, de webs, on apareixen notícies de l'associació i del que fa, i del que farà!

Defensem l'associat, i en conjunt el sector, sempre que sigui necessari en una situació concreta, be sigui amb reunions amb l'administració be sigui preparant documents que puguin ser útils per a tots els associats. Per exemple, en la preparació dels documents sanitaris que actuen de Manual de Prerequisits i Manual APPCC adaptats i simplificats per al soci d'ACREFA que en pot disposar gratuïtament.

Promocionem en iniciatives comunitàries els associats, participant en fires conjuntament, fent tastos de formatges, o per exemple, participant en la publicació del llibre Els formatges de Catalunya, editat pel Departament d'Agricultura.


Altres serveis d'ACREFA poden ser la representació, on l'associació fa de representant del sector, per exemple en la redacció i impulsió de la Guia de Pràctiques Correctes d'Higiene dels petits establiments pel sector de làctics i formatges.


ASSESSORIA

Antoni Chueca Abancó
President

Núria Español Pubill
Secretària

Apartat de correus, 54
08251 Santpedor (Barcelona)
661.75.05.58

formatge artesà