• Formatges Blaus

    Si la implantació dels florits blaus o blancs a la pell, és de fa més de vint anys entre els artesans catalans, el desenvolupament dels formatges blaus, o de floridura interna, tenen una vida més curta però no per això és menys important. Un altre repte que s’ha desenvolupat amb naturalitat durant aquests darrers quinze anys.

    Primer va ser una aposta que va fer un formatger de la zona del Congost barceloní que ràpidament va ser imitat per altres companys, cada un desenvolupant les seves variacions i provatures, tant amb tipus de llet, com en format, en classe de floridura, curació i textura.

    Els formatges blaus catalans ja no són cap raresa. Hi ha quasi deu formatgeries que elaboren aquestes especialitats i estan buscant el seu nom i les seves característiques pròpies. Són els anomenats “blaus”: formatges molt cremosos i untuosos o, al contrari, àcids, potents i trencadissos. Un altre exemple de la innovació i modernitat de l’artesania formatgera catalana.